The Project DC

Privacy Verklaring

The Project DC - PRIVACYVERKLARING

1. Persoonsgegevens

Deze applicatie verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens:
 • Familienaam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres (straat, nummer, postcode en gemeente)
 • Telefoonnummer(s): vast en mobiel
 • E-mailadres
 • Noodnummer
 • Foto (optioneel)
De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te worden.

2. Doel en rechtsgrond

Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met de volgende doelen:
 • Algemeen ledenbeheer
 • Indelen van leden in de groepen
 • Leden informeren over activiteiten
 • Aangifte bij verzekering
 • Subsidiedossiers
 • Inschrijving voor wedstrijden
Rechtsgrond: op welke juridische basis verzamelen wij deze gegevens? Deze gegevens worden verzameld vanwege "gerechtvaardigd belang", de gegevens zijn namelijk noodzakelijk voor het dagelijks beheer van The Project DC en de communicatie met de leden. Voor de subsidiedossiers en inschrijving voor wedstrijden is er een wettelijke verplichting om deze gegevens door te geven aan de bevoegde instanties.

3. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bewaard na het laatste gebruik.

4. Verwerkingsverantwoordelijke - contactinformatie

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens is Dorien Govaert (dorien.govaert.theprojectdc@gmail.com). 

5. Andere partijen

SwingIT
De gegevens worden beheerd via de webapplicatie "SwingIT". SwingIT treedt op als gegevensverwerker en is verantwoordelijk voor de opslag en de bewaking van de gegevens op de servers. SwingIT zorgt ervoor dat het gebruikte datacenter voldoet aan de GDPR-regels.

Danssport Vlaanderen

De gegevens worden doorgegeven aan Danssport Vlaanderen i.f.v. de verzekering van de danser.

Diverse wedstrijdcircuits

De gegevens van dansers in competitieteams worden doorgegeven aan de verschillende wedstrijdorganisaties waaraan zij zullen deelnemen. Dit in het kader van de inschrijvingsformule. 

6. Cookies

Onze cookie policy vindt u hier

7. Uw rechten

U heeft recht op gratis inzage, rectificatie, verwijdering en overdracht van de persoonsgegevens.